Rachunek a`vista

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : Rachunek a`vista

Rachunek a`vista

 
 

Rachunek a'vista -

rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  

 

Informacje podstawowe:

·        bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych na dowolny okres,

·        bezpłatne prowadzenie rachunku,

·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci,

·        możliwość zablokowania książeczki jako zabezpieczenie kredytu.                  

 

W ksiązeczce oszczędnościowej Posiadacz ma zapisane informacje na temat stanu środków na rachunku oraz wszelkich dokonywanych wpłat i wypłat.     

 

Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a`vista to 5 zł, stan wkładu po odjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż ta kwota.

 

Oprocentowanie:

       kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego roku kalendarzowego. Dopisywane są one do salda rachunku książeczki.

 

 

Aby założyć rachunek płatny a'vista na każde żądanie należy przyjść do placówki Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport) i podpisać umowę rachunku oszczędnościowego na każde żądanie.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl