Autoryzacja operacji

mToken Asseco MAA

Płać telefonem jak kartą

Konto dla klientów ZUS

Oferta promocyjna

PlanetPlus

Cashback

jeden przelew na własny rachunek

e-składka ZUS

Dla osób fizycznych

e-Bank Indywidualny

Dla przedsiębiorców

e-Bank Firmy i Instytucje

Reklamacje

:: Strona Główna : O banku : Reklamacje

Reklamacje

 
 

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

1. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Piewnicznej - Zdroju obsługującej klientów:

a) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;

c) w formie elektronicznej - na adres: bs@piwniczna.com.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek klienta.

 

Formularz zgłoszenia reklamacji

 

 

 

Formularz zgłoszenia reklamacji karty

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl