Lokaty

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Lokaty

Lokaty

 
 

Lokaty - rachunki oszczędnościowe -

 

rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu. Jest to  prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności.

 

Lokaty dla firm przeznaczone są dla podmiotów gospodarczych.

 

Korzyści:

·       bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych gwarantowane przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

·         pewność zysku,

·         wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

·         możliwość zablokowania lokaty jako zabezpieczenie kredytu,

·         możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci,

·         0 zł za otwarcie rachunku,

·         0 zł za prowadzenie rachunku.

 

Okresy na jakie otwierane są lokaty terminowe:

·         3 miesięczne,

·         6 miesięczne,

·         12 miesięczne.

 

Minimalna kwota wkładu:

·         10 000zł

 

Ponadto:

·      odsetki należne naliczane są na koniec okresu odsetkowego,

·     środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, 

·        odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty,

·        nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji,

·        nie ma konieczności zakładania dodatkowego rachunku rozliczeniowego,

 ·       w niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

 

Aby otworzyć lokatę należy:

·         przyjść do placówki Naszego Banku i przedstawić dokument tożsamości,

·         podpisać umowę oraz wpłacić gotówkowo określoną kwotę.

 

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl