Visa Classic Debetowa

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Karty : Visa Classic Debetowa

Visa Classic Debetowa

 
 

Karta debetowa VISA CLASSIC DEBETOWA – wydawana jest Posiadaczowi Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego aby umożliwić mu dokonywanie operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza Rachunku z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia.

 

Procedura zakładania karty debetowej:

 

1.   W celu otrzymania karty debetowej posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć wniosek o kartę debetową.

 

2.   Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, Bank BPS S.A. przesyła pocztą, listem zwykłym na wskazany we wniosku adres korespondencyjny kod PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji.

 

 

W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik karty:

1) nie otrzyma koperty z kodem PIN lub kartą lub

2) stwierdzi uszkodzenie koperty umożliwiające odczytanie kodu PIN bądź danych zamieszczonych na karcie przez inne osoby lub

3) stwierdzi, że kod PIN jest nieczytelny bądź dane zamieszczone na karcie są błędne

 

powinien niezwłocznie zawiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty lub zleci wyprodukowanie nowej karty. Użytkownik karty może również samodzielnie ustanowić kod PIN w portalu kartowym.

 

Użytkownik karty jest zobowiązany do podpisania karty, z zastrzeżeniem, że naklejka zbliżeniowa nie wymaga podpisu.

 

Karta debetowa ważna jest przez okres 3 lat, a data ważności karty znajduje się na jej awersie. Jeżeli użytkownik karty nie złożył oświadczenia o rezygnacji z jej posiadania wcześniej niż 45 dni przed upływem terminu ważności karty, Umowa o kartę przedłużana jest automatycznie.

Odnowionakarta przesyłana jest na adres klienta tak samo jak ierwsza karta, kod PIN pozostaje ten sam.

 

Dzienny maksymalny limit wypłat gotówkowych  przy użyciu karty debetowej to 2 000 złotych. Dzienny maksymalny limit operacji bezgotówkowych to 5 000 złotych. Limity te mogą zostać zmienione przez Posiadacza Karty w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju lub na portalu www.kartosfera.pl

 

Każdy Posiadacz nowej karty zobowiązany jest do dokonania aktywacji zarówno nowej jak i odnowionej karty. Można dokonać tego na kilka sposobów:

- osobiście w placówce Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju,

- telefonicznie pod numerem 18 446 40 18,

- na portalu Kartosfera,

- w bankomacie (aby aktywacja karty przebiegła bez problemów, pierwszej transakcji przy użyciu nowej karty należy dokonać w bankomacie a nie np. płacąc za zakupy w sklepie) – dotyczy tylko karty ODNOWIONEJ.

 

 

 

Więcej informacji w zakładce KARTOSFERA

 

Zastrzeżenie utraconej karty

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl