Lokaty

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Lokaty

Lokaty

 
 

Lokaty - rachunki oszczędnościowe -

 

rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu. Jest to  prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie posiadanych pieniędzy. Oferujemy szeroki wybór terminów: od 1 miesiąca do  36 miesięcy.

 

Lokatę terminową może otworzyć zarówno osoba pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

 

W przypadku osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia konieczna jest obecność osoby pełnoletniej, która za małoletniego podpisuje Umowę. Do tego opiekun ustawowy zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli umowa dotyczy małoletniego, który ukończył 13 rok życia, może on sam podpisać Umowę po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez jego przedstawiciela ustawowego.

 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie wyrazi sprzeciwu, to masłoletni po ukończeniu 13 roku życia może w pełni samodzielnie dysponować zgromadzonymi na lokacie środkami.

 

Informacje podstawowe:

·      0 zł za otwarcie rachunku,

·      0 zł za prowadzenie rachunku,

·      lokata gwarantuje pewny zysk,

·     dochód na lokacie jest wyższy niż na rachunku,

·     możliwość zablokowania lokaty jako zabezpieczenie kredytu,

·    możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci.

 

 

Okresy na jakie otwierane są lokaty terminowe:

·      krótkoterminowe: 1 miesiąc

·      długoterminowe: 3,6,12,24,36, miesięcy

 

 

Minimalna kwota wkładu:

·         1000 zł

 

Ponadto:

·      odsetki należne naliczane są na koniec okresu odsetkowego,

·     środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, 

·       odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty,

·      nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji,

·      nie ma konieczności zakładania dodatkowego rachunku rozliczeniowego.

 

 

Aby otworzyć lokatę należy:

·         przyjść do placówki Naszego Banku i przedstawić dokument tożsamości,

·         podpisać umowę oraz wpłacić gotówkowo określoną kwotę.

 

Oprocentowanie lokat zawarte jest w tabeli oprocentowania środków na rachunkach.


 

 

 

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl