ROR 500+

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : ROR 500+

ROR 500+

 
 

 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 500+ -

rachunek płatny na każde żądanie służący do przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, a także odbierania zasiłków i dokonywania wpłat własnych.

 

 

Informacje podstawowe:   

·        otwarcie rachunku - bezpłatne,

·        bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i SGB,

·        bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach Naszego Banku,

·        brak wymogu systematycznych wpłat na konto.

 

 

Możliwości:

·        korzystania z Bankowości Internetowej,

·        otrzymywania informacji SMS o stanie konta,

·        korzystania z kart bankomatowych z możliwością funkcji zbliżeniowej VISA CLASSIC DEBETOWA,

·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci z wyłączeniem rachunku wspólnego,

·        dokonywania stałych zleceń,

·        otrzymywania miesięcznych wyciągów z konta,

·        podjęcia debetu.

 

Wymagane dokumenty

·         dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

Opcjonalnie:

·         adres Ośrodka Pomocy Społecznej - jeżeli chcesz poinformować Ośrodek u numerze konta,

·        dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówka na opłacenie rachunków za prąd itp. jest pobierana co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy.

 

 

Informacje dodatkowe:

·         rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych, które nie muszą być ze sobą spokrewnione,

·         posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem,

·         współposiadacze dysponują bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku, mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, które wynikają z umowy łącznie z możliwością jej wypowiedzenia,

·        posiadacze konta solidarnie odpowiadają za wydane dyspozycje oraz wszelkie zapisy zawarte w Umowie.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl