ROR Senior

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : ROR Senior

ROR Senior

 
 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Senior -

 rachunek przeznaczony jest dla emerytów oraz rencistów otrzymujących rentę inwalidzką do odbierania wpływów z tytułu renty lub emerytury, regulowania prywatnych płatności rachunków, przechowywania środków pieniężnych i dokonywania wpłat własnych.

 

Informacje podstawowe:

·         bezpłatne otwarcie rachunku,

·         bezpłatne prowadzenie rachunku,

·         korzystanie z kart bankomatowych z możliwością funkcji zbliżeniowej VISA CLASSIC DEBETOWA,

·         bezpłatne wypłaty i wpłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku,

·         bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i SGB,

 

Możliwości:

·        korzystania z Bankowości Internetowej,

·        otrzymywania informacji SMS o stanie konta,

·        korzystania z kart bankomatowych VISA CLASSIC DEBETOWA,

·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci z wyłączeniem rachunku wspólnego,

·        dokonywania stałych zleceń,

·        otrzymywania miesięcznych wyciągów z konta,

·        korzystania z limitu w ROR (nawet do 6 – krotnych stałych wpływów na rachunek),

·        podjęcia debetu.

 

Wymagane dokumenty

·         dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

Opcjonalnie: 

·         dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówka na np. opłacenie rachunku za prąd czy innych rachunków pobierana jest co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy,

·         decyzja o przyznaniu renty/emerytury.

  

 

Informacje dodatkowe:

·         rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych, które nie muszą być ze sobą spokrewnione,

·         posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem,

·         współposiadacze dysponują bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku, mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, które wynikają z umowy łącznie z możliwością jej wypowiedzenia,

·        posiadacze konta solidarnie odpowiadają za wydane dyspozycje oraz wszelkie zapisy zawarte w Umowie.

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl