ROR Dla Aktywnych

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : ROR Dla Aktywnych

ROR Dla Aktywnych

 
 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla aktywnych -

rachunek płatny na każde żądanie służący do przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, a także odbierania, wynagrodzeń, zasiłków i dokonywania wpłat własnych.

 

Informacje podstawowe:

·         bezpłatne otwarcie rachunku,

·         bezpłatne prowadzenie rachunku,

·         bezpłatne przelewy internetowe,

·         informacja SMS o stanie konta,

·         bezpłatna karta debetowa VISA LASSIC DEBETOWA z możliwością funkcji zbliżeniowej do rachunku,

·         bezpłatne wypłaty i wpłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku,

·         bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i SGB.

 

Możliwości:

·        otrzymania miesięcznych wyciągów z konta,

·        podjęcia debetu,

·        korzystania z limitu w ROR (nawet do 6 – krotnych stałych wpływów na rachunek),

 ·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci z wyłączeniem rachunku wspólnego.

 

  

Wymagane dokumenty:

·         dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

Opcjonalnie:

·         dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówka na np. opłacenie czynszu czy innych rachunków pobierana jest co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy,

·         adres pracodawcy, ZUS, KRUS itp. - w celu informowania pracodawcy o numerze konta.

 

 

Informacje dodatkowe:

·         rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych, które nie muszą być ze sobą spokrewnione,

·         posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem,

·         współposiadacze dysponują bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku, mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, które wynikają z umowy łącznie z możliwością jej wypowiedzenia,

·         posiadacze konta solidarnie odpowiadają za wydane dyspozycje oraz wszelkie zapisy zawarte w umowie,

·        opłata za kartę przy transakcjach bezgotówkowych do 500 zł- 5,00zł/miesiąc,

·        dostęp do systemu bankowości internetowej - 6,00 zł/miesiąc.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl