ROR Dla Ciebie

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : ROR Dla Ciebie

ROR Dla Ciebie

 
 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Dla Ciebie -

rachunek płatny na każde żądanie służący do przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, a także odbierania zasiłków i dokonywania wpłat własnych. Przeznaczony dla młodzieży, studentów i osób, które nie posiadają stałych dochodów a co za tym idzie stałych wpłat na konto.

 

 

 

Informacje podstawowe:   

·        otwarcie rachunku - 30,00 zł,

·        bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i SGB,

·        bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach Naszego Banku,

·        brak wymogu systematycznych wpłat na konto.

 

 

Możliwości:

·        korzystania z Bankowości Internetowej,

·        otrzymywania informacji SMS o stanie konta,

·        korzystania z kart bankomatowych z możliwością funkcji zbliżeniowej VISA CLASSIC DEBETOWA,

·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci z wyłączeniem rachunku wspólnego,

·        dokonywania stałych zleceń,

·        otrzymywania miesięcznych wyciągów z konta.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

·         dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),

·         dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówka na np. opłacenie rachunku za prąd czy innych rachunków pobierana jest co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy.

 

Opcjonalnie:

·         dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówna na np. opłacenie czynszu czy innych rachunków pobierana jest co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy.

 

 

Informacje dodatkowe:

·         rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Dla Ciebie może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych, które nie muszą być ze sobą spokrewnione,

·         posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem,

·         współposiadacze dysponują bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku, mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, które wynikają z umowy łącznie z możliwością jej wypowiedzenia,

·         posiadacze konta solidarnie odpowiadają za wydane dyspozycje oraz wszelkie zapisy zawarte w umowie.

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl