Samorządy

:: Strona Główna : Oferta : Samorządy

Samorządy

 
 

Bank Spółdzielczy w Piwnicznej - Zdroju prowadzi rachunki bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bank udziela Jednostkom Samorządu Terytorialnego następujących rodzajów kredytów:

1.   Ze względu na okres kredytowania:

a)   Krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,

b)   Średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,

c)   Długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat;

2.   Ze względu na przeznaczenie kredytu:

a)   Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b)   Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

c)   Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d)   Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3.   Ze względu na rodzaj waluty – w złotych polskich.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl