Karta walutowa VISA EURO

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Karty : Karta walutowa VISA EURO

Karta walutowa VISA EURO

 
 

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju oferuje swoim Klientom posiadającym rachunek walutowy w Euro Kartę walutową VISA EURO. Transakcje realizowane w innej walucie niż Euro, przeliczane będą w celu ich rozliczenia na Euro po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

 

Karta ta umożliwia jej Posiadaczowi dokonywanie następujących transakcji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowe za towary i usługi,

- wypłata gotówki w bankomatach,

Dzięki Karcie walutowej VISA EURO Klient zyskuje:

-  stały dostęp do środków na rachunku walutowym, dzięki temu nie musi odwiedzać placówki Banku w celu wypłacenia gotówki,

- możliwość dokonywania w Polsce i strefie euro transakcji bezgotówkowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,

- bezpieczeństwo – wykonanie każdej transakcji musi być zatwierdzone kodem PIN,

- możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomatach, które posiadają taką usługę.

 

Limity:

- maksymalny limit jednej transakcji to 3 000 Euro,

- maksymalny dzienny limit transakcji to 15 000 Euro.

 

Karta wydawana jest przez Bank na okres 2 lat i po tym okresie podlega automatycznemu odnowieniu, chyba, że Klient wcześniej złoży rezygnację z karty.

Procedura zakładania karty:

 1. W celu otrzymania karty posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć wniosek o kartę.

2. Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia   wniosku, Bank BPS S.A. przesyła pocztą, listem zwykłym na wskazany we wniosku adres korespondencyjny kod PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji.

 

Każdy Posiadacz nowej karty zobowiązany jest do dokonania aktywacji zarówno nowej jak i odnowionej karty. Można dokonać tego na kilka sposobów:

- osobiście w placówce Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju,

- telefonicznie pod numerem 18 446 40 18,

- na portalu Kartosfera,

- w bankomacie (aby aktywacja karty przebiegła bez problemów, pierwszej transakcji przy użyciu nowej karty należy dokonać w bankomacie a nie np. płacąc za zakupy w sklepie) – dotyczy tylko karty ODNOWIONEJ.

 

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl