Wygodne konto dla klientów ZUS

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Konto osobiste : Wygodne konto dla klientów ZUS

Wygodne konto dla klientów ZUS

 
 

 

 

Wygodne konto dla klientów ZUS

 

Rachunek przeznaczony dla Naszych Klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  

Informacje podstawowe:   

 

·        otwarcie rachunku - bezpłatne,

·        1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku,

·        wydanie, użytkowanie i wznowienie karty debetowej – bezpłatne,

·        udostępnianie usług bankowości elektronicznej – bezpłatne,

·        bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i SGB,

·        bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach Naszego Banku.

 

 

 

Dodatkowo darmowy pakiet assistance przez pierwsze 12 miesięcy, po upływie roku koszt ubezpieczenia to jedynie 60 groszy/miesiąc w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

Możliwości:

 

·        korzystania z Bankowości Internetowej,

·        otrzymywania informacji SMS o stanie konta,

·        korzystania z kart bankomatowych z możliwością funkcji zbliżeniowej VISA CLASSIC DEBETOWA,

·        utworzenia zapisu na wypadek śmierci z wyłączeniem rachunku wspólnego,

·        dokonywania stałych zleceń,

·        otrzymywania miesięcznych wyciągów z konta,

·        korzystania z limitu w ROR (nawet do 6 – krotnych stałych wpływów na rachunek),

·        podjęcia debetu.

 

 

 

  Wymagane dokumenty

 

·         dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

 Opcjonalnie: 

 ·         dane do założenia zleceń stałych - numer rachunku odbiorcy oraz jego adres - dzięki tej funkcji płacenie rachunków staje się wygodne, ponieważ gotówka na np. opłacenie rachunku za prąd czy innych rachunków pobierana jest co miesiąc z Twojego konta bez konieczności odwiedzania placówki realizującej przelewy,

 

   Informacje dodatkowe:

 

·         rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych, które nie muszą być ze sobą spokrewnione,

 ·         posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem,

 ·         współposiadacze dysponują bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku, mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności, które wynikają z umowy łącznie z możliwością jej wypowiedzenia,

 ·         posiadacze konta solidarnie odpowiadają za wydane dyspozycje oraz wszelkie zapisy zawarte w umowie.

 

 

 

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl