Zapis na wypadek śmierci

:: Strona Główna : Oferta : Klienci Indywidualni : Funkcje dodatkowe : Zapis na wypadek śmierci

Zapis na wypadek śmierci

 
 

Zapis na wypadek śmierci –

dyspozycja wkładu na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie do rachunku indywidualnego:

 

·        oszczędnościowo – rozliczeniowego,

 

 

·        oszczędnościowego płatnego na każde żądanie,

 

 

·        terminowej lokaty oszczędnościowej.

 

 

Sposób wyliczenia maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie z tytułu zapisu na wypadek śmierci określa Ustawa Prawo bankowe.

 

Osobami wskazanymi w zapisie mogą być wyłącznie małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz rodzeństwo.

 

Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub
w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl