Gwarancje

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Kredyty : Gwarancje

Gwarancje

 
 

Gwarancje -

 

Przeznaczenie:

Gwarancja bankowa jest jednostronnym, abstrakcyjnym nieakcesoryjnym zobowiązaniem Gwaranta do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Gwarant zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na podstawie pisemnego żądania złożonego przez Beneficjenta wraz z innymi dokumentami w celu potwierdzenia, że zleceniodawca nie spełnił wymagań określonych w umowie/ kontrakcie, którego treść jest zgodna z warunkami gwarancji.

 

Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są dla osób które:

·        posiadają zdolność kredytową

·        posiadają rachunek bieżący w Banku.

 

Rodzaje gwarancji:

Bank udziela następujących rodzajów gwarancji:

·        gwarancja przetargowa (wadialna),

·        gwarancja zwrotu zaliczki,

·        gwarancja dobrego wykonania umowy,

·        gwarancja terminowej spłaty kredytu,

·        gwarancja zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi,

·        gwarancja zapłaty rat leasingowych,

·        gwarancja stanowiące zabezpieczenie akcyzowe,

·        gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego,

·        gwarancja zabezpieczająca wypłatę

 

Wymagane dokumenty:

 Do udziela gwarancji/ poręczeń wymagane są następujące dokumenty:

·        zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia przez bank istniejącej lub przyszłej wierzytelności

·        dokumenty formalno-prawne w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej

·        dokumenty finansowe do oceny zdolności firmy do spłaty zobowiązań

·        dokumenty dotyczące ustanowionych zabezpieczeń takich jak;

1.   kopie umowy podstawowej

2.   treść gwarancji/ poręczenia, jeśli została ustalona z beneficjentem

3.   oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia

 

 

 

BIZNESPLAN

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O WYNIKACH

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl