Kredytowa linia hipoteczna

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Kredyty : Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna

 
 

Kredytowa Linia Hipoteczna –

 

Dla kogo:

Bank udziela kredytu klientowi który spełnia wszystkie poniżej wymienione podane warunki:

·        prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,

·        posiada zdolność kredytową,

·        wywiązuje się terminowo z zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lun innych instytucji,

·        posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku z zadłużeniu kredytowym Klienta

·        nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS

 

Przeznaczenie:

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

Kwota kredytu:

·        Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

·        Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 000 000zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 

Okres kredytowania:

Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.

 

Zabezpieczenie:

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

·        hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym dla Klienta lub osoby trzeciej.

·        (Wpis hipoteki na rzecz Banku, wyłącznie na pierwszym miejscu)

·        przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążona hipoteką,

·        pełnomocnictwo  do rachunku/ ów Klienta prowadzonych przez Bank,

·        weksel in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

 

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to miedzy innymi:

·        dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowa spółki /statut,

·        zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,

·        bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata

·        aktualny bilans i rachunek wyników,

·        kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,

·        informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeń oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań

·        kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat,

·        wyceną majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawnione do dokonywania wycen

·        polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia,

·        prognoza, bilans i rachunek wyników na okres kredytowania.

 

Oprocentowanie zawarte w tabeli oprocentowań kredytów.

 

 

 

BIZNESPLAN

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O WYNIKACH

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl