Obrotowy

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Kredyty : Obrotowy

Obrotowy

 
 

Kredyt obrotowy –

 

Dla kogo:

Bank może udzielić kredytu osobie fizycznej lub osobie prawnej prowadzącej działalność gospodarczą:

·        dla stałych klientów Banku którzy posiadają rachunek bieżący i przeprowadzają przez ten rachunek rozliczenia

·        dla klientów którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczno- finansową

·        dla klientów którzy posiadają zdolność kredytową

·        rzetelnie i terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec ZUS i US i Banku oraz także wobec innych banków z którymi aktualnie współpracują.

 

Przeznaczenie:

Kredyt obrotowy jest przeznaczony na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

 

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności , będą to między innymi:

·        dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej , umowę spółki / statut,

·        REGON,

·        NIP,

·        koncesje, zezwolenia o ile są wymagane,

·        zaświadczenie w US oraz ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,

·        bilans roczny,

·        rachunek wyników.

 

Oprocentowanie zawarte w tabeli oprocentowań kredytów.

 

 

 

BIZNESPLAN

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O WYNIKACH

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl