Obrotowy w rachunku bieżącym

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Kredyty : Obrotowy w rachunku bieżącym

Obrotowy w rachunku bieżącym

 
 

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym -

 

 

Dla kogo:

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu następujące warunki:

·        posiada w Banku rachunek bieżący,

·        posiada zdolność kredytową,

·        wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie.

 

Przeznaczenie:

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym do ustalonego limitu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kwota kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie powinna być wyższa niż suma 3 miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy.

 

Okres kredytowania:

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy.

 

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie do każdego klienta.

 

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności , będą to między innymi:

·        dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej , umowę spółki / statut,

·        REGON,

·        NIP,

·        koncesje, zezwolenia o ile są wymagane,

·        zaświadczenie w US oraz ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,

·        oświadczenie o przychodach klienta,

·        rachunek wyników,

·        bilans roczny.

 

Oprocentowanie zawarte jest w tabeli oprocentowań kredytów.

 

 

BIZNESPLAN

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O WYNIKACH

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl