Historia Banku

:: Strona Główna : O banku : Historia Banku

Historia Banku

 
 

Inicjatorem założenia Spółki Oszczędności i Pożyczek w Piwnicznej był ks Jan Dagnan, długoletni proboszcz i społecznik. Pierwsze walne zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek odbyło się 4.11.1905 r. i data ta wyznacza początek spółdzielczości bankowej w Piwnicznej. Statut Spółki Oszczędnści i Pożyczek został zarejestrowany 10.02.1906 r. w Sądzie Powiatowym w Starym Sączu. Spółka miała swój lokal na plebanii, gdzie członkowie Zarządu pracowali dwa razy w tygodniu. Przewodniczącym zarządu był w tym okresie ks. Jan Dagnan aż do 1930 r. tj. do chwili śmierci.

 

W 1924 r. zmieniono nazwę spółki na "Kasę Stefczyka" dla uczczenia pamięci założyciela tych kas na terenie Galicji. Po śmierci ks. Dagnana funkcję przewodniczącego zarządu przejął w 1930 r. ks Piotr Lewandowski, kolejny proboszcz i pełnił ją do 1950 r. Od 1950 r. obowiązki przewodniczącego zarządu pełnił Józef Michalik, który w 1951 roku mianowany został kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej. Działalność bankową prowadzono już w lokalu Domu Ludowego - współwłasność banku. 

 

Po październiku 1956 r. GKS w Piwnicznej otrzymała nazwę Kasy Spółdzielczej.W 1962 r. doszło do rozszerzenia zasięgu działalności kasy o teren gromady Rytro oraz zmiany jej nazwy na Bank Spółdzielczy w Piwnicznej. Na następcę Józefa Michalika w 1964 r. na stanowisko kierownika został powołany Stanisław Mróz, a w 1969 r. został Prezesem Zarządu. Funkcję tę pełnił do 31 maja 2008 r. Od 1 czerwca 2008 r. Prezesem Zarządu jest Pan Antoni Romaniak.

 

Po długich staraniach kierownictwa banku w Piwnicznej i zrozumieniu jego potrzeb przez ks. proboszcza Ludwika Siwadło oraz władz administracyjnych Bank uzyskał zezwolenie na budowę własnego budynku dostosowanego do współczesnych potrzeb. Uroczyste otwarcie budynku 20.04.1984 roku połączone było z obchodami 75-lecia BS w Piwnicznej. Z tej okazji Bank został odznaczony złotą odznaką "Za zasługi dla województwa nowosądeckiego".

 

W budynku urządzono również pokoje gościnne z przeznaczeniem na Ośrodek Wypoczynkowy z 29 miejscami noclegowymi. W marcu 1993 roku czynności bankowe zostały skomputeryzowane. Bank poszerzył zakres swoich usług. Wzrosła również działalność Banku Spółdzielczego na odcinku społeczno-wychowawczym. BS dofinansowuje działalność charytatywną, kluby sportowe itp. 

 

Na mocy ustawy z 24.06.1994 r. BS w Piwnicznej wszedł do grupy 9-banków regionalnych, które 21.03.1996 roku utworzyły Małopolski Bank Regionalny SA w Krakowie. Dzięki utworzeniu tego zrzeszenia sytuacja ekonomiczna Banku Spółdzielczego uległa znacznej poprawie oraz wzmocniła się ich pozycja na lokalnych rynkach.

W 1996 r. z okazji 135-lecia spółdzielczości bankowej BS w Piwnicznej został uhonorowany przez Zarząd BGŻ SA w Warszawie okolicznościową statuetką "Pracuj i oszczędzaj" w dowód uznania dla osiągnięć Banku w dziedzinie rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce. W Banku wydawane i realizowane są karty płatnicze, od dwóch lat BS prowadzi rozliczenia elektroniczne ELIXIR - rozliczenia w czasie rzeczywistym. Bank ma swoją filie w Rytrze. BS w Piwnicznej jako bank uniwersalny, jest placówką w pełni bezpieczną, corocznie zwiększają swoje obroty, ma duże możliwości zwiększenia udzielania kredytów, posiadającą wymagane kapitały.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl