Historia Banku

:: Strona Główna : O banku : Historia Banku

Historia Banku

 
 

Inicjatorem założenia Spółki Oszczędności i Pożyczek w Piwnicznej był ks Jan Dagnan, długoletni proboszcz i społecznik. Pierwsze walne zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek odbyło się 4.11.1905 r. i data ta wyznacza początek spółdzielczości bankowej w Piwnicznej. Statut Spółki Oszczędnści i Pożyczek został zarejestrowany 10.02.1906 r. w Sądzie Powiatowym w Starym Sączu. Spółka miała swój lokal na plebanii, gdzie członkowie Zarządu pracowali dwa razy w tygodniu. Przewodniczącym zarządu był w tym okresie ks. Jan Dagnan aż do 1930 r. tj. do chwili śmierci.

 

W 1924 r. zmieniono nazwę spółki na "Kasę Stefczyka" dla uczczenia pamięci założyciela tych kas na terenie Galicji. Po śmierci ks. Dagnana funkcję przewodniczącego zarządu przejął w 1930 r. ks Piotr Lewandowski, kolejny proboszcz i pełnił ją do 1950 r. Od 1950 r. obowiązki przewodniczącego zarządu pełnił Józef Michalik, który w 1951 roku mianowany został kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej. Działalność bankową prowadzono już w lokalu Domu Ludowego - współwłasność banku. 

 

Po październiku 1956 r. GKS w Piwnicznej otrzymała nazwę Kasy Spółdzielczej.W 1962 r. doszło do rozszerzenia zasięgu działalności kasy o teren gromady Rytro oraz zmiany jej nazwy na Bank Spółdzielczy w Piwnicznej. Na następcę Józefa Michalika w 1964 r. na stanowisko kierownika został powołany Stanisław Mróz, a w 1969 r. został Prezesem Zarządu. Funkcję tę pełnił do 31 maja 2008 r. Od 1 czerwca 2008 r. do lipca 2017 roku Prezesem Zarządu był Pan Antoni Romaniak. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku, funkcję Prezesa Zarządu od 24 listopada 2017 roku pełni Pan Janusz Wojciechowski.

 

Po długich staraniach kierownictwa banku w Piwnicznej i zrozumieniu jego potrzeb przez ks. proboszcza Ludwika Siwadło oraz władz administracyjnych Bank uzyskał zezwolenie na budowę własnego budynku dostosowanego do współczesnych potrzeb. Uroczyste otwarcie budynku 20.04.1984 roku połączone było z obchodami 75-lecia BS w Piwnicznej. Z tej okazji Bank został odznaczony złotą odznaką "Za zasługi dla województwa nowosądeckiego".

 

W budynku urządzono również pokoje gościnne z przeznaczeniem na Ośrodek Wypoczynkowy z 29 miejscami noclegowymi. W marcu 1993 roku czynności bankowe zostały skomputeryzowane. Bank poszerzył zakres swoich usług. Wzrosła również działalność Banku Spółdzielczego na odcinku społeczno-wychowawczym. BS dofinansowuje działalność charytatywną, kluby sportowe itp. 

 

Na mocy ustawy z 24.06.1994 r. BS w Piwnicznej wszedł do grupy 9-banków regionalnych, które 21.03.1996 roku utworzyły Małopolski Bank Regionalny SA w Krakowie. Dzięki utworzeniu tego zrzeszenia sytuacja ekonomiczna Banku Spółdzielczego uległa znacznej poprawie oraz wzmocniła się ich pozycja na lokalnych rynkach.

W 1996 r. z okazji 135-lecia spółdzielczości bankowej BS w Piwnicznej został uhonorowany przez Zarząd BGŻ SA w Warszawie okolicznościową statuetką "Pracuj i oszczędzaj" w dowód uznania dla osiągnięć Banku w dziedzinie rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce. W Banku wydawane i realizowane są karty płatnicze, od dwóch lat BS prowadzi rozliczenia elektroniczne ELIXIR - rozliczenia w czasie rzeczywistym. Bank ma swoją filie w Rytrze. BS w Piwnicznej jako bank uniwersalny, jest placówką w pełni bezpieczną, corocznie zwiększają swoje obroty, ma duże możliwości zwiększenia udzielania kredytów, posiadającą wymagane kapitały.

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl